Brandweer bepleit keuringsplicht cv-ketels

Na branche-organisatie Uneto-VNI pleit nu ook de brandweer voor een verplichte periodieke controle van alle cv-ketels.

Charles Meijer van de verenigde brandweerkorpsen NVBR doet deze uitspraak in het AD. De NVBR krijgt hierin steun van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, die een verplichte controle van gasgestookte installaties per twee jaar nuttig acht. De discussie in de branche is wederom op gang gekomen naar aanleiding van enkele ongevallen met koolmonoxide. Volgens Uneto-VNI is bij een groot deel van de ongevallen, waarbij jaarlijks een tiental mensen overlijdt en een veelvoud in het ziekenhuis belandt, sprake van verouderd open gastoestel of cv-ketel, die haar aanvoerlucht niet van buiten maar uit de ruimte zelf haalt. Ook worden sommige onderhoudsbeurten niet vakkundig genoeg uitgevoerd. Ook het gebrek aan ventilatie, onder meer doordat mensen hun woningen beter isoleren, verhoogt het risico.

Controle

Een verplichte periodieke keuring van alle toestellen zou een belangrijk aandeel moeten hebben in het terugdringen van de risico’s. In praktijk blijkt dat veel mensen de periodieke controle van cv-ketels achterwege laten.  Het verbieden van open geisers acht Uneto-VNI politiek onhaalbaar.

2017-07-27T10:14:58+01:00